İşe Alım Ve Başvuru Süreci 

Çalışanlarımızın sahip olduğumuz en önemli değer olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin ilk tercihi olmak ve öyle kalabilmek için sunduğumuz imkanlar ve yarattığımız olumlu imaj ile heyecanımızı paylaşan, başarı odaklı ve potansiyeli yüksek kişileri bünyemize katmayı hedefliyoruz. İşe alımda yetkinlik bazlı sistemler kullanıyor, aşamalı mülakatlar ve değerlendirme merkezi uygulamaları yapıyoruz. 

Kişilik envanteri ve pozisyonlarımızın gerekliliklerine uygun çeşitli testlerden de yararlanıyoruz. 

Tüm pozisyonlar için ileriye dönük hedefi olan, yükselme isteğine ve potansiyeline sahip ve pozitif enerjisi olan kişileri tercih ediyoruz.