Performans Yönetimi ve Ödüllendirme

  • Watsons'ta kişisel gelişim ve yüksek performans için her türlü olanağı sağlıyoruz. Şirketimizin vizyonu doğrultusundaki hedeflere ulaşmasına katkı sağlıyor ve çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Etkin bir performans değerlendirme sistemi uygulamasıyla, çalışanlarımıza gelişim olanakları sağlıyor ve çalışanlarımızın performanslarını, motive edici bir ortamda, sürekli artırıyoruz. Merkez ofis kadrolarımız için kullandığımız Performans Değerlendirme Sistemi (PDR - Performance Development Review) hedeflere ve yetkinliklere dayalı; Mağazalar ve Dağıtım Merkezi için özel olarak geliştirdiğimiz Yetenek Geliştirme Programı (YGP) ise iş, sorumluluklar ve davranışlara dayalı bir sistemdir.
  • Şirketimizde performans değerlendirmesini bilimsel ve objektif yöntemlerle sistematik şekilde yapıyor ve çalışanlarımızı yıl içinde gösterdikleri performans doğrultusunda prim ile ödüllendiriyoruz. Ayrıca, bu sistemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bilgileri terfide, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer ve gelişim planlarının hazırlanmasında kullanıyoruz.