Eğitim ve Gelişim

  • Şirketimizde eğitim, kapsamlı bir oryantasyon programıyla başlıyor. Merkez ofis, mağaza ve dağıtım merkezi çalışanlarımız için ayrı ayrı tasarlanan oryantasyon programlarıyla ise yeni başlayan çalışanlarımızın şirketimize ve işlerine daha kolay adapte olmalarını hedefliyoruz. Merkezde işe başlayan çalışanlarımız dağıtım merkezi ve mağazalarımızda işi gözlemleyerek oryantasyon sürecini tamamlamış oluyor. Buna ek olarak, mağazalarda işe yeni başlayan çalışanlarımıza tecrübeli bir personeli "Buddy" olarak atayarak belirli bir süre boyunca onların her türlü ihtiyacıyla ilgilenilmesini sağlıyoruz. Şirketimizdeki eğitim planını çalışanların gelişim ihtiyaçlarından yola çıkarak yıllık olarak hazırlıyor ve uyguluyoruz. Planladığımız eğitimlerden bazıları şu şekildedir: çalışanlarımızın meslekleri ile ilgili tüm bilgi ve beceri ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, değişen dünya ve piyasa koşullarına adapte olmalarını sağlayacak seminer ve konferanslar, yönetici adaylarının bir üst pozisyona hazırlanmalarına yardımcı olan yönetici yetiştirme ve geliştirme programları, gerek is gerek özel hayatlarında daha başarılı bireyler olmalarını sağlayacak kişisel gelişim eğitimleri, motivasyon ve aidiyet arttırıcı açık hava eğitim aktiviteleri ve yasal zorunlu eğitimler.
  • Belirli kriterlere göre seçilen eğitimlerimizin etkinliğini bilimsel ve objektif metotlarla ölçüyor ve sonuçlarını takip ediyoruz. Plan dahilindeki eğitimler dışında, yıl içinde ortaya çıkan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımız eğitim talebinde bulunabiliyorlar. Eğitimlerde, konusunda uzman çalışanlarımız ve eğitim firmalarından seçkin eğitmen ve danışmanlarla iş birliği yapıyoruz.